Waarbij kun je hulp krijgen?

Goed aannemen hoef je gelukkig niet alleen te doen! Hieronder vind je een overzicht van alle organisaties, subsidies en regelingen die je kunnen ondersteunen bij het vinden, aannemen en begeleiden van een werknemer met onbenut potentieel. Ook lees je hoe je de risico’s voor jou als werkgever zo klein mogelijk houdt.

Werving en selectie

 

HalloWerk

Schrijf je in bij Hallo Werk, een platform waar werkgevers  en werknemers elkaar kunnen vinden. Plaats je vacature kosteloos in de database, krijg ondersteuning bij werving en kom in contact met de juiste kandidaat.

Via het WSP Rijmond

Wil je graag meerdere werknemers aannemen dan kan het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP) je helpen. Hun adviseur kunnen werving, selectie en begeleiding voor u uit handen nemen.

Sociale uitzendbureau’s

Sociale uitzendbureau’s helpen je om een kandidaat te vinden die bij je kan en wil werken. Per organisatie verschilt de insteek van de samenwerking. De ene keer gaat het expliciet om tijdelijke detachering, de andere keer om langdurige plaatsing. Ook kunnen deze organisaties namens jou met de kandidaten in gesprek om de kans op succes zo veel mogelijk te vergroten. Hoe dan ook ga je samen op zoek naar dé kandidaat die bij jouw bedrijf past, en de manier van aannemen die bij jouw vraag past. Je vindt de sociale uitzendbureaus in Rotterdam via de verantwoord inkopen pagina van Voor Goed Agency

Doelgroepenregister

In het doelgroepregister van het UWV staan alle personen die onder de banenafspraak vallen. Je kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.

subsidies en regelingen

 

Regelhulp financieel CV

Als je werkgever bent, kun je voor sommige werknemers gebruikmaken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp bepaal je of dat kan en hoe hoog jouw voordeel is. Ga naar de regelhulp financieel CV.

Subsidiecalculator

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kun je mogelijk in aanmerking komen voor financiële voordelen. Deze online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker of recent in dienst getreden. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties. Deze site linkt door naar organisaties waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen. Met de online calculator ontdekt u snel en overzichtelijk de financiële voordelen. Ga naar de Subsidiecalculator.

Overzicht van alle landelijke regelingen

Op de website van UWV vind je een overzicht van alle regelingen waar je mogelijk aanspraak op maakt als je een OPwerker aanneemt. Via deze pagina kun je de regelingen ook direct aanvragen. Ga naar de website van UWV.

Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP)

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) biedt tot 50% cofinanciering aan projecten die leiden tot een reductie van personeelstekorten en meer participatie in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Het RAP richt zich op instroom en het behoud van werk in de maatschappelijk cruciale sectoren zoals de zorg, het OV en de techniek. Ook projecten die bijdragen aan de economische transities -energie, digitalisering en de circulaire economie- komen voor cofinanciering in aanmerking. Lees meer over het RAP op de website van het WSPR.

Het afdekken van de risico’s

 

Proefplaatsing

Een proefplaatsing via het UWV is een tijdelijke periode waarin iemand met onbenut talent op proef komt werken bij jou. Deze proefplaatsing duurt maximaal twee maanden en tijdens deze periode behoudt de persoon zijn uitkering. Het doel van de proefplaatsing is om te kijken of de persoon het werk kan doen en of er een match is tussen de werknemer en werkgever. Als de proefplaatsing succesvol is verlopen, kan de persoon bij je in dienst treden en stopt de uitkering. Lees meer over het aanvragen van een proefplaatsing via UWV

No risk polis

Een no-risk polis is een regeling waarmee jij als werkgever wordt gecompenseerd voor de loonkosten en eventuele kosten voor re-integratie als jij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt die een uitkering ontvangt van het UWV. De no-risk polis is bedoeld om jou als werkgever te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en zo bij te dragen aan hun re-integratie in het arbeidsproces.

Als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt, dan regelt het UWV de loondoorbetaling en de kosten voor de re-integratie. Jij hoeft dan dus niet zelf op te draaien voor deze kosten. De no-risk polis geldt voor alle werknemers die onder de Participatiewet of de Wajong vallen en die nog niet eerder bij de werkgever hebben gewerkt. Lees meer over de no-risk polis via de website van UWV.