Waarom zou je een OPwerker aannemen?

Het aannemen van OPwerkers kan van grote waarde zijn voor jouw bedrijf. Ze helpen bij het invullen van vacatures en zijn een bron van energie op de werkvloer. Met hun kwaliteiten dragen ze bij aan een betere werksfeer en productiviteit. En behalve dat het zakelijk slim is, is het ook gewoon een hele mooie manier om iemand een kans te geven en zo iets terug te doen voor de stad en de wereld!

Wat is een OPwerker?

 

Werk is van groot belang voor mensen. Het is een plek om te leren, een plek waar je sociale contacten opdoet en een bron van plezier en zingeving. Daarnaast geeft inkomen uit werk mensen autonomie. Toch zijn er nog veel mensen die geen werk kunnen vinden. Wij noemen dit OPwerkers – werkzoekenden met onbenut potentieel. Dat deze groep aan de kant staat is voor hen zelf erg vervelend, maar ook een gemiste kans voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Elke OPwerker heeft namelijk zijn talenten en kan een nuttige bijdrage leveren op de werkvloer.

Deze groep werkzoekenden met onbenut arbeidspotentieel kan van grote waarde zijn voor je bedrijf. Zo levert het aannemen van een OPwerker niet alleen een goed gevoel op, het kan ook gewoon zakelijk een slimme zet zijn.

Voorbeelden van werkzoekenden met onbenut talent, zijn mensen die:

  • (langdurig) werkloos zijn;
  • een arbeidsbeperking hebben;
  • een carrière switch willen maken (omscholing) en geen werkervaring hebben;
  • 50+’ers die werkloos zijn;
  • Statushouders (voormalig vluchtelingen).

voordelen voor werkgevers

 

je vindt passend personeel

In een arbeidsmarkt waar werkgevers worstelen met personeelstekort en het lastig vinden om nieuw talent aan hun bedrijf te binden, biedt kijken naar mensen met onbenut talent een wereld aan mogelijkheden. Het is een enorme pool, met meer dan 35.000 mensen in Rotterdam die van grote waarde kunnen zijn. Er zijn veel mogelijkheden om hen een lege plek, of een gedeelte ervan, binnen jouw bedrijf te laten vullen.

diversiteit versterkt je organisatie

Goed aannemen heeft veel positieve effecten op teams. Het helpt bij het motiveren van personeel en vergroot het gevoel van trots van huidig personeel op het bedrijf. Dit maakt dat de betrokkenheid van mensen in het bedrijf groeit en mensen langer bij je willen blijven werken. Medewerkers hechten in toenemende mate aan een bedrijf dat maatschappelijk betrokken is en ze zijn trots als ze zien dat iedereen kansen krijgt van hun werkgever. Een mix van achtergronden, levensfases en interesses werken verrijkend in een team. Meer diversiteit in je team kent vele voordelen zoals nieuwe perspectieven op problemen en culturele verrijking van je bedrijf. 

Werkzaamheden verdelen is efficiënter

Als je mensen laat doen waar ze goed in zijn, zullen zij meer plezier en motivatie halen uit hun werk. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparing en hogere productiviteit maar ook tot meer arbeidsvreugde. Door arbeid op te knippen in deeltaken die je toekent aan mensen met specifieke talenten, worden taken sneller uitgevoerd en levert het beter resultaat op.

Je kunt dit bewerkstelligen door werkzaamheden anders in te delen. Ga samen in gesprek welke taken het beste passen bij de mogelijkheden van jouw nieuwe medewerker met een fysieke of mentale beperking. Je kunt vervolgens een takenpakket samenstellen met gerichte taken die passen bij de kwaliteiten van de persoon. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden die door hun beperking een beter ontwikkeld gehoor hebben en hierdoor heel goed kunnen werken als vergadervoorzitter of mediator. 

motivatie stijgt, ziekteverzuim daalt

Uit onderzoek blijkt dat OPwerkers vaak gedreven en gemotiveerd zijn als ze de kans krijgen om nuttig werk te doen. Deze bevlogenheid werkt aanstekelijk en springt over van teamlid naar teamlid. Door iemand aan te nemen kan dus de motivatie van het hele team een boost krijgen.

Daarnaast blijkt dat bij verschillende bedrijven het ziekteverzuim daalde toen zij begonnen met het aannemen van medewerkers met een uitdaging of beperking. Collega’s realiseren zich dat zij het vaak zo slecht niet hebben in vergelijking met de uitdagingen waar bijvoorbeeld een blind iemand mee te maken krijgt. Zo zet een OPwerker een nieuwe maatstaf qua weerbaarheid.

Als derde kan de nieuwe werknemer bepaalde taken overnemen om zo de werkdruk van andere werknemers te verlichten. Zij kunnen zich hierdoor focussen op werkzaamheden waar ze meer voldoening uithalen. Hierdoor gaan ze met een positiever gevoel naar hun werk, blijven ze meer in balans en vallen minder snel uit. 

Je bedrijf krijgt een positiever imago

Is jou wel eens gevraagd wat jouw bedrijf terug doet voor de wereld? Deze verwachting wordt steeds vaker gesteld aan bedrijven. Het aannemen van iemand uit de doelgroep versterkt de positionering van het bedrijf én spreekt de nieuwe generatie werknemers aan. Deze generatie zoekt steeds vaker naar een bedrijf met maatschappelijke betrokkenheid.

Maar liefst 46% van de werkgevers die mensen met onbenut talent aannamen, kreeg een positiever imago. Het mes snijdt aan twee kanten! Niet alleen vinden de medewerkers jouw bedrijf een stuk fijner om voor te werken, maar andere bedrijven vinden het ook prettiger om met jouw bedrijf samen te werken omdat je iets terug doet voor de maatschappij. 

Je vindt nieuwe klanten

Inkopers van gemeentelijke- en overheidsinstanties hebben al jaren een ‘sociaal’ inkoopbeleid. Dat betekent dat ze verplicht zijn om samen te werken met bedrijven die iets teruggeven aan de maatschappij. Ook steeds meer grote bedrijven varen deze koers. Grote bedrijven zoals ASR of Triodos werken alleen nog maar samen met bedrijven die iets teruggeven aan de maatschappij. Door goed aan te nemen word je ook zo’n bedrijf.

Het helpt je bij het vervullen van je social return verplichting

Voor steeds meer aanbestedingen geldt dat je een percentage van de opbrengsten moet invullen met maatschappelijke betrokkenheid. Dit wordt social return on investment (sroi) genoemd. Het aannemen van een OPwerker is een prachtige manier om dat te doen. Wil je meer weten over Social Return, kijk dan op de website van het WSPR.

voordelen voor de stad en de wereld

Naast het zakelijke belang maak je Rotterdam een stukje mooier. Je verandert het leven van mensen.

Je draagt maatschappelijk bij

Als Rotterdammers zijn we trots op onze stad. We wonen er fijn, werken er hard en willen op onze beurt ook iets terugdoen. Door iemand aan te nemen geef jij een Rotterdammer een kans die deze persoon anders misschien niet had gekregen.

je creëert Drievoudige waarde

Als je iemand aanneemt met onbenut talent creëer je drie keer waarde! Ten eerste creëert jouw nieuwe werknemer waarde door het werk dat deze persoon voor je bedrijf doet. Ten tweede biedt je je werknemer direct een betekenisvolle plek in de maatschappij. Ten derde bespaar je de overheid de kosten voor een uitkering of de zorg die een werkloos persoon nodig heeft.

verantwoording: Waar baseren we dit op? 

De bovenstaande punten zijn bewezen voordelen op basis onderzoek dat werd uitgevoerd door THRIVE Institute. Download hier de businesscase om de onderbouwing te lezen en rekenvoorbeelden te bekijken.